Home > Sweden Blog >

Så skaffar du ett svenskt Covidbevis

Så skaffar du ett svenskt Covidbevis
iVisa | Updated on Jan 02, 2023

Med tanke på det växande antalet Covidfall i så gott som alla länder har EU gemensamt lanserat ett nytt resedokument som gör det enklare för EU-medborgare att resa inom EU. Det svenska digitala Covidbeviset är ett digitalt hälsobevis som svenska medborgare kan ansöka om på nätet. Hälsobeviset används för att visa om innehavaren testat negativt för Covid-19, återhämtat sig efter Covid-19 infektion eller blivit vaccinerad mot Covid-19. Är du svensk medborgare undrar du nu kanske hur du ska gå till väga för att få ett svenskt digitalt Covidbevis. Hälsobeviset utfärdas via ehälsomyndigheten. Själva ansökan kan du göra via sjukhus, testcenter eller hälsocentraler som är uppkopplade mot ehälsomyndigheten.

Fill me in

Om du vill veta mer om hur du gör för att införskaffa ett svenskt digitalt Covidbevis kan du kontakta iVisa.com och använda dig av vår oslagbara tjänst svenskt digitalt Covidbevis. Kom ihåg att du också måste fylla i en hälsodeklaration innan du reser. Läs vidare här nedan för mer information om hur du skaffar det svenska digitala Covidbeviset:

Vanliga frågor

Hur skaffar man ett svenskt digitalt Covidbevis?

För att få en bättre förståelse för hur du skaffar ett svenskt digitalt Covidbevis behöver du också känna till vilka krav du måste uppfylla för att få beviset. Du kan hämta den här informationen från exempelvis ehälsomyndigheten. De flesta hälsoinrättningar utfärdar detta bevis så länge de är uppkopplade mot myndigheten.

Du måste uppfylla något av följande krav för att kunna få ett svenskt digitalt Covidbevis:

  • Du har vaccinerats mot Coronavirus
  • Du har testat negativt mot Covid, eller
  • Du har tillfrisknat från Covidinfektion

Hälsobeviset finns tillgängligt både digitalt och i pappersformat. Du kan enkelt lagra det digitala beviset på en mobil enhet men vi rekommenderar att du ändå tar med dig en papperskopia. Beviset innehåller QR-kod med all nödvändig information oavsett om det är digitalt eller i pappersformat. Det är också viktigt att beviset innehåller ett unikt certifikat-id som intygar att ditt hälsobevis är äkta.

Läs mer om hur du skaffar det svenska digitala Covidbeviset.

De flesta EU-länder kräver att alla besökare fyller i en Hälsodeklaration. iVisa.com kan enkelt hjälpa dig med de resedokument du behöver.

Vad menar ni med svenskt digitalt Covidbevis? Och behövs andra resedokument om jag vill resa till Sverige?

Det svenska digitala Covidbeviset är ett digitalt resedokument som skapats för att intyga att resenären antingen är vaccinerad mot, har återhämtat sig från infektion av eller testat negativt för Coronavirus. Om du uppfyller något av dessa krav kommer du tilldelas en unik QR-kod. Detta program introducerades den 1:a juli 2021 och många andra länder har redan liknande program i gång.

Dessa program innebär:

  • Utfärdande av en QR-kod
  • Utfärdande av en digital- eller pappersversion
  • Inga avgifter tas ut för utfärdandet
  • Beviset utfärdas på engelska samt landets nationella språk
  • Varje EU-medborgare, och samtliga boende inom EU, kommer få ett bevis
  • Utfärdas av alla EU-medlemmar

När du anländer till passkontrollen måste du visa upp ditt svenska digitala Covidbevis samt en ifylld hälsodeklaration. Du kan använda iVisa.com fantastiska tjänster för att hämta dokumenten.

Måste man ha ett svenskt digitalt Covidbevis för att resa inom Europeiska unionen?

Nej, du behöver inte ens ha pass för att resa inom EU. Men du måste uppfylla alla krav för att få resa från Sverige till din destination, och det är värdlandets myndigheter som slutgiltigt bestämmer om du har rätt att resa in i landet eller inte.

Med tanke på den pågående pandemin måste du visa upp en hälsodeklaration oavsett din nationalitet. iVisa.com hjälper åtskilliga resenärer att stressfritt införskaffa alla resedokument.

Finns det några fördelar med att ansöka om svenskt digitalt Covidbevis?

Fördelen med det svenska digitala Covidbeviset är att det underlättar vid resor. I flera fall kan du dessutom slippa karantänskraven om du innehar ett Covidbevis.